A muszlim személyisége

A muszlim és Allah

*      Engedelmeskedik Ura utasításainak

*      Átérzi a felelőséget a szerettei iránt

*      Megelégszik Allah döntésével és elrendelésével

*      Bűnbánó

*      Egyetlen gondja Ura elégedettségének elnyerése

*      Elvégzi az előírt kötelességeket, betartja a vallás pilléreit

*      Rendszeresen olvas a Koránból

A muszlim és önmaga

*      Mértékkel bánik az étellel és az itallal

*      Edzi a testét

*      Tiszta a teste és a ruházata

*      Szép a megjelenése

*      A tudás előírt kötelezettség és megtiszteltetés

*      A tudás megszerzése folyamatos az élete végéig

*      Szakterületén is kiemelkedik

*      Szélesíti látókörét

*      Kiválóan beszél idegen nyelveket

*      Istenszolgálatokkal fényesíti lelkét

*      Ragaszkodik a jámbor társakhoz, és a hitről szóló összejövetelekhez

*      Ismételgeti a Prófétától (saw.) hagyományozott mondásokat, fohászokat

A muszlim és a szülei

*      Tisztában van a rangjukkal, és azzal, hogy mi a kötelessége feléjük

*      Jóságos hozzájuk, még akkor is, ha nem muszlimok

*      Fél a velük szembeni engedetlenségtől

*      Jóságosan bánik a szülők barátaival

A muszlim és a házastársa

*      Követi az iszlám útmutatását a házasságában

*      Példamutató házastárs

*      Gondoskodik a jókedvről, vidámságról

*      Megértően bánik a házastársával

*      Egyezteti a házastárs és a szülők érdekeit

*      A muszlim férj helyesen tesz eleget irányítói jogának

A muszlim és a gyermekei

*      Tisztában van a felelősségével a gyermekei iránt

*      A leghatékonyabb módszereket használja a nevelésben

*      Érezteti velük irántuk érzett szeretetét

*      Bőkezűen és boldogan költ gyermekeire

*      Nem tesz különbséget a gyermekei között

*      Szemmel tartja mindazt, ami hatással van rájuk

*      Magas szintű erkölcsre neveli őket

A muszlim és rokonai

*      Az iszlám útmutatásai alapján tartja  a kapcsolatot a rokonaival

*      Ápolja  a kapcsolatot a rokonaival akkor is, ha nem muszlimok

*      Nem szűkíti le a rokonaival való kapcsolattartást

*      Tartja a kapcsolatot a rokonaival akkor is, ha ők nem tartják

A muszlim és a szomszédai

*      Engedékeny a szomszédjával szemben

*      Azt kívánja szomszédjának, amit önmagának

*      Képességének megfelelően tesz jót szomszédaival

*      Jót tesz a muszlim és nem muszlim szomszédaival egyaránt

*      A szomszédok közül a hozzá legközelebb lakót részesíti előnyben

*      A muszlim szomszéd a legjobb szomszéd

*      A rossz szomszéd nem rendelkezik a hit kegyével

*      A rossz szomszédnak semmissé válik a cselekedete

*      Óvakodik attól, hogy vétkezzen  a szomszédaival szemben

*      Nem hanyagolja el a szomszédja megsegítését

*      Türelemmel viszonozza a szomszédja bántó viselkedését, és nem viszonozza azt

*      Tudja, hogy mi a szomszédja joga vele szemben

A muszlim és testvérei, barátai

*      Nem szakítja meg a kapcsolatot velük, és nem különül el tőlük

*      Elnéző velük szemben

*      Örömteli arccal találkozik velük

*      Őszinte velük

*      Kedvesség, jóság és hűség jellemzi

*      Nem sérti meg őket a hátuk mögött

*      Elkerüli a vitát, a bántó tréfát és az ígéret megszegését

*      Bőkezű, előnyben részesíti a testvéreit önmagával szemben

*      Fohászkodik testvéreiért

A muszlim és közössége

*      Igazmondó

*      Nem csal, nem csap be senkit és nem szegi meg az ígéretét

*      Nem irigykedik

*      Őszinte

*      Igazságos

*      Jó a magatartása, illedelmes

*      Szégyenlősség jellemzi

*      Könyörületes és irgalmas

*      Elnéző és megbocsátó

*      Örömteli a tekintete

*      Ismeri a tréfát, viccel

*      Türelmes és béketűrő

*      Távol tartja magát a gyalázkodástól és a förtelmes beszédtől

*      Szerény és tartózkodó

*      Nem avatkozik bele abba, amihez nincs köze

*      Tartózkodik a muszlimok megsértésétől a hátuk mögött és a pletykától

*      Távol tarja magát a hazug beszédtől

*      Elkerüli a rossz feltételezést

*      Megőrzi a titkot

*      Nem sugdolózik

*      Nem nagyképűsködik

*      Nem gúnyolódik

*      Alázatos

*      Megadja a tiszteletet az idősebbnek

*      A legjobb emberek társaságát keresi

*      Az emberek javát keresi, és a káruk elhárítására törekszik

*      Törekszik a muszlimok kibékítésére

*      Hirdeti az igazságot

*      Bölcs és körültekintő az iszlám hit hirdetésében

*      Meglátogatja a beteget

*      Részt vesz a temetésen

*      A segítséget megköszöni és viszonozza

*      Nem kárörvendő

*      Bőkezű, adakozó és ezt nem hánytorgatja fel

*      Vendégszerető